Administration

Vi på Skandikon är specialister på administration. Vi ser till att du slipper skapa och underhålla processer som vi redan har finslipat och kvalitetssäkrat. Eftersom vi enbart arbetar med administration av olika pensionslösningar kan vi upprätthålla hög kompetens även inom snäva specialistområden.

Du kan låta oss ta hand om enstaka delprocesser eller sköta hela jobbet. Och allt däremellan. Vi är en liten, flexibel organisation som snabbt anpassar våra tjänster efter dina behov. 

Vi administrerar förmånsbestämd pension åt livförsäkringsbolag av alla storlekar och åt företag med egna pensionsplaner.