Administration för arbetsgivare

Skandikon hjälper dig med all administration av dina anställdas tjänstepensioner – och deras försäkringspremier. Vi hjälper dig också med beräkningar av direktpensioner, med utbetalningar och med utskick.

Samfakturering

Vi samlar alla fakturor för personalens försäkringspremier för tjänstepension på en enda faktura. Det krymper dina kostnader och förenklar din interna administration. Och som alla Skandikons tjänster anpassar vi samfaktureringen efter dina specifika behov och önskemål.

Utbetalningstjänster

Vi hjälper ditt företag att hantera direktutfästa pensioner, till exempel avgångspensioner. Rätt belopp betalas ut vid rätt tidpunkter, rätt preliminärskatt betalas och företaget får en tydlig och komplett redovisning av alla kostnader.

Kundservicetjänster

Som arbetsgivare når du tjänster som rapportering, information och ändringshantering via vår webbportal. Anställda kan använda portalen för att hämta sitt aktuella försäkringsbesked.

Linda Melinder
affärsstöd Premie
08-508 913 52

Har ni egen pensionsplan?

Då kan vi administrera den åt er. Läs mer under fliken "För försäkringsgivare".

Använder ni skuldförd pension?

Då har vi många tjänster som kan förenkla er administration. Läs mer under fliken "För försäkringsgivare".