Administration för stiftelser

Skandikon är en av Sveriges mest erfarna stiftelseadministratörer. Vi kan ta hand om delar av administrationen eller sköta hela stiftelsen – oavsett om syftet med den är vinstdelning, avkastning eller pension.

Skandikon är fristående från banker och kapitalförvaltare. Tack vare vår transparenta prissättning ser du alltid exakt vad stiftelsens administration och förvaltning kostar.

Vinstandels- och resultatandelsstiftelser

Vinstdelning gör sambandet mellan företagets resultat och den ekonomiska utväxlingen för medarbetarna tydlig, vilket stärker vi-känslan. Speciellt skatteregler gäller både andelsägarna och företaget. Stiftelsen behöver till exempel inte betala sociala avgifter eller löneskatt.

Skandikon kan sköta bokföring, årsredovisning, deklaration, utskick av kontoutdrag, utskiftningsförfrågningar, utskiftningsbesked, kontrolluppgifter och all kontakt med myndigheterna. Vår e-tjänst minstiftelse.se ger varje andelsägare en samlad bild av sitt innehav.

Avkastnings- och donationsstiftelser

Avkastningsstiftelser delar ut avkastningen enligt det ändamål som är bestämt i stiftelsens stadgar.

Skandikon kan sköta all redovisning och administration, inklusive avkastningsberäkningar och skattehantering samt utbetalningar av anslag. Vi gör även fullföljdsberäkningar för att säkerställa att stiftelsen betalar ut en andel av kapitalet som är tillräckligt stor för att den ska vara skattebefriad.

Pensionsstiftelser

En pensionsstiftelse kan vara ett flexibelt och förmånligt sätt att bygga upp ett pensionskapital. I mindre företag används pensionsstiftelser ofta för pension åt företagets ägare och för att underlätta ett generationsskifte. En pensionsstiftelse är en självständig juridisk person.

Skandikon kan sköta bokföring, årsredovisning, deklaration och alla myndighetskontakter.

Linda Melinder
key account manager
08-508 913 52