Administration

Kvalitetssäkrad administration av tjänstepensioner och stiftelser.

Systemstöd

Webbaserade molntjänster för dig som sköter administrationen själv.

Specialisttjänster

När du behöver kompetens som bara experter kan ge dig.

Välkommen till Skandikon

Hos oss får du hjälp med det mesta som rör tjänstepensioner:

  • Vi administrerar ditt företags förmånsbestämda pensioner.
  • Vi förmedlar försäkringspremier och hanterar de anställdas individuella val inom både kollektivavtalade och företagsegna pensionsplaner.

Och mycket mer. Hör av dig till oss, så berättar vi vad vi kan göra för dig och ditt företag.

Skandikon fokuserar - avyttrar stiftelseadministrationen
Klicka här för att läsa

Se Skandikons förhållningssätt till Coronaviruset
Klicka här för att läsa