Specialisttjänster

Vi administrerar tjänstepensioner åt stora och små försäkringsgivare, åt privata och offentligt ägda företag, åt kommuner och organisationer av många olika slag. Så våra specialister vet hur man betraktar en fråga från många olika håll.

Våra stiftelseadministratörer hanterar såväl vinstandelsstiftelser och avkastningsstiftelser som pensionsstiftelser. Under åren har vi samlat på oss kompetens inom områden som de flesta aldrig kommer i närheten av.

Vi delar gärna med oss av den unika kunskap som våra specialister besitter. Ring oss så berättar vi mer.

Varje bransch har behov av unik kompetens. Vi kan pensionsbranschen.

Dra nytta av våra specialisters kunskap om och erfarenhet av tjänstepension

Exakt de tjänster som du behöver, just när du behöver dem, under stiftelsens hela livscykel.