Specialisttjänster för arbetsgivare

Vi på Skandikon arbetar ständigt med olika aspekter av tjänstepensioner. Den kunskap som vi på så sätt samlar på oss kan du ha stor nytta av. Vi hjälper dig att hantera de pensionsfrågor du som arbetsgivare behöver ta ställning till. Och vi kan se till att du undviker kostsamma felsteg.

Konsulttjänster

Pensionsutredningar
När företaget genomgår förändringar som innebär byte av avtalsområde behövs en grundlig analys för att reda ut hur det påverkar de anställdas förmåner och arbetsgivarens kostnader.

Pensionsavtal
Även företag med kollektivavtal kan behöva pensionsinformation och hjälp med särskilda avtal för chefer och nyckelmedarbetare. Ett välformulerat pensionsavtal minskar risken för missförstånd och ökar tryggheten för både arbetsgivare och anställda.

Pensionspolicy
Vi kan hjälpa dig att utforma en pensionspolicy som gör företagets hantering av alla anställningsförmåner tydlig, effektiv och enhetlig.

Utbildning och information

Generella utbildningar
Flera gånger om året genomför vi två olika grundkurser för arbetsgivare: om tjänstepensioner och om pensionsekonomi. Tyngdpunkten i båda utbildningarna ligger på FTP-planen. Om företaget har många personer som behöver utbildas kan vi även hålla kurserna på plats hos er.

Företagsanpassade utbildningar
Vi håller också kurser som vi anpassar vi i omfattning och längd efter ditt företags behov. Exempelvis utbildning i hur man konkret hanterar aktuella pensionsplaner, hur man sköter förtida pensionering av anställda etc.

Vi genomför också utbildningar inom alla områden där vi erbjuder specialisttjänster.

Läs mer om Skandikons kursutbud.

Utbetalning

Vi hjälper ditt företag att hantera direktutfästa pensioner, till exempel avgångspensioner. Rätt belopp betalas ut vid rätt tidpunkter, rätt preliminärskatt betalas och företaget får en tydlig och komplett redovisning av alla kostnader.