Specialisttjänster för försäkringsgivare

De frågeställningar en försäkringsgivare ställs inför liknar sällan dem som finns inom någon annan bransch. Det vet vi. Därför vet vi också att våra specialister har kunskap och kompetens på just de områden där behoven är som störst.

Ekonomitjänster

Förutom att sköta den löpande redovisningen hjälper Skandikon dig också med uppföljningar, finansiella analyser och andra backoffice-tjänster.

Vi kan hjälpa dig att analysera risker. Vi kan bevaka aktuella lagar och hjälpa dig med alla former av norm- och standardsäkringar. Vi kan ge dig skräddarsydda finansrapporter anpassade till din verksamhet.

Aktuariella tjänster

Nya regler och snabbare förändringar gör att behovet av aktuariella tjänster ökar. Vi hjälper dig att utforma nya försäkringsprodukter och ge dem rätt pris. Och våra modelleringstjänster hjälper dig att bedöma risken i tillgångsportföljer, och se vad som händer med skulden när räntan går upp eller ner.

Utbildning

Skandikon genomför både generella och företagsanpassade utbildningar inom alla områden där vi erbjuder specialisttjänster. Våra konsulter har hög kompetens och lång erfarenhet.