Specialisttjänster för stiftelser

Skandikons specialister kan stiftelser. De har många års erfarenhet av alla typer av stiftelser – för vinstdelning, avkastning och pension. Därför kan de ge dig det stöd du behöver i alla skeden av stiftelsens verksamhet, från bildandet fram till avslutandet.

Ekonomitjänster

Förutom att sköta den löpande redovisningen hjälper Skandikon dig också med uppföljningar, finansiella analyser och andra backoffice-tjänster.

Vi kan hjälpa dig att analysera risker. Vi kan bevaka aktuella lagar och hjälpa dig med alla former av norm- och standardsäkringar. Vi kan ge dig skräddarsydda finansrapporter anpassade till din verksamhet.

Stiftelsetjänster

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna företag när det gäller stiftelser. Vi kan hjälpa dig att bilda och driva olika sorters stiftelser. Vi utreder också skattefrågor och ger råd om regler och riktlinjer på marknaden. Vi kan lämna finansrapporter anpassade till din stiftelses behov.

Utbildning

Skandikon genomför både generella och företagsanpassade utbildningar inom alla områden där vi erbjuder specialisttjänster. Våra konsulter har hög kompetens och lång erfarenhet.

Linda Melinder
key account manager
08-508 913 52