Systemstöd

För att arbeta effektivt behöver man professionella verktyg. Därför har vi själva utvecklat de stödsystem som vi använder för att sköta pensionsadministration åt försäkringsgivare, premieadministration åt arbetsgivare och alla former av administration för stiftelser.

Och eftersom det är vi själva som har utvecklat systemen såg vi till att göra dem moderna, flexibla och lätta att anpassa efter våra kunders behov.

Ge dina egna administratörer och handläggare ett modernt och flexibelt systemstöd.

Ge dina egna administratörer och handläggare ett modernt och flexibelt systemstöd.

För dig som vill sköta hela eller delar av administrationen själv men ändå ha tillgång till ett effektivt systemstöd.