Systemstöd för arbetsgivare

Molntjänster suddar ut gränsen mellan tjänst och programvara. Du slipper installation, uppdateringar och backuptagning. Skandikon sköter drift, underhåll, anpassningar och kvalitetskontroller. Och vi ger kvalificerad support när det behövs.

Företagsanpassad rapportering

Att rapportera in alla anställdas löner enligt olika avtalsområdens skilda lönebegrepp är resurskrävande samtidigt som risken för fel är överhängande. Skandikons företagsanpassade molntjänst underlättar jobbet och säkrar kvaliteten.

E-tjänster för arbetsgivare och försäkrade

En webbapplikation där du som arbetsgivare själv kan rapportera till ditt försäkringsbolag, hantera ändringar och hämta information. Dina anställda kan se sina försäkringar och hämta aktuella försäkringsbesked.