Systemstöd för försäkringsgivare

Nu kan du ge dina egna administratörer och handläggare tillgång till Vera – Skandikons moderna och flexibla system för pensionsadministration. Vera är skapat för att göra det enkelt att överblicka och hantera pensionsåtaganden, samtidigt som de försäkrade kan få tydlig information om sin pension.

Vera är en molntjänst. Dina användare kommunicerar med systemet via ett webbaserat gränssnitt från sina egna arbetsplatser. Skandikon sköter drift och underhåll, uppdateringar och backuper, anpassningar och kvalitetskontroller. Och vi ger kvalificerad support när det behövs.

Du kan själv välja vilka delar av Vera som ditt företag har användning för. Alla delsystem använder sig av samma data som samlas i en gemensam databas.

Vera Pensionsadministration. Funktioner för administration av arbetsgivare, samt passiva och aktiva medlemmar.

Vera Premieförmedling. Funktioner för förmedling av kompletteringspensionspremier till liv- och fondbolag.

Vera Premiefakturering. Funktioner för fakturering med retroaktiv hantering av premier och ränteberäkning.

Vera Aktuarie. Funktioner för aktuariella beräkningar och rapporter.

Vera Utbetalning. Funktioner för administration och utbetalning av pensioner.

Valcentralen. Webbapplikation för valcentralstjänster.

E-tjänster för arbetsgivare och försäkrade. Webbapplikation där arbetsgivare själva kan rapportera, hantera ändringar och hämta information. Anställda kan se sina försäkringar och hämta aktuella försäkringsbesked.