Systemstöd för stiftelser

När Skandikon sköter hela administrationen av stiftelser gör vi det med hjälp av programvara som vi själva har utvecklat speciellt för ändamålet. Och vi vidareutvecklar den ständigt för att öka kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete. Nu kan du få tillgång till våra program som en molntjänst, vilket innebär att du slipper installation, uppdateringar och backuptagning. Vi sköter drift, underhåll, anpassningar och kvalitetskontroller. Och vi ger kvalificerad support när det behövs.

Vinstandelssystem

För att en vinstandelsstiftelse verkligen ska motivera medarbetarna måste administrationen fungera perfekt. Alla avsättningar måste registreras. Stiftelsens utveckling måste vara lätt att följa. Regelverket som styr vem som kan ta ut vad när måste tillämpas exakt. Alla adresser och kontonummer för överföringar måste vara uppdaterade.

Vårt system Vinston, för hantering av vinstandelsstiftelser, är ett komplett verktyg som gör det möjligt att på ett praktiskt och enkelt sätt administrera alla delar av stiftelsens verksamhet.

Linda Melinder
key account manager
08-508 913 52