Utbildning

Skandikon är ett kunskapsföretag. Varje dag använder vi vår kunskap inom pensionsområdet och samlar nya erfarenheter. Vi pratar med försäkrade, med försäkringsbolag, med avtalsparter – och inte minst med de administratörer ute på företagen som ska tillämpa och tolka olika pensionsavtal. Därför vet vi vilka frågor som är vanligast, var svårigheter kan dyka upp och hur tolkningsproblem kan uppstå.

Vi delar gärna med oss av den kunskap som vi har samlat, speciellt inom FTP-området.

Vi skräddarsyr kurser som vi håller antingen i våra kurslokaler i Stockholm eller på ert företag. Det kan vara specialiserade kurser om handläggning, företagsspecifik information om hur man kan använda pensioner som ett HR-verktyg, information till anställda om FTP – eller utbildningar som är helt anpassade för att passa ditt företags behov när det gäller innehåll, omfattning och längd.

Läs mer om våra skräddarsydda kurser.