Kurser hos oss

Kostnaden för tjänstepensioner är en stor del av företagets totala lönekostnad. Det är viktigt både för företaget och för de anställda att alla som arbetar med administration och rapportering som rör tjänstepension har grundkunskaper om pensionsfrågor.

Hur hänger tjänstepensionen ihop med den allmänna pensionen? Vad är skillnaden mellan en förmånsbestämd och en premiebestämd pension? På vilket sätt skiljer sig rapporteringskraven mellan FTP 2 och FTP 1?

Vi anordnar grundkurser för dina nyanställda och alla som vill fräscha upp sina kunskaper om tjänstepension och om pensionsekonomi. Kurserna hålls vid sex fasta tillfällen om året och är idealiska när bara några få medarbetare åt gången behöver utbildas.

Alla våra grundkurser är en halv dag långa och hålls i Stockholm.

Läs mer om grundkursen FTP pensionsekonomi

Läs mer om grundkursen FTP tjänstepension

  

Skräddarsydda kurser

Vi skräddarsyr också kurser som vi håller antingen i våra kurslokaler i Stockholm eller på ert företag. Det kan vara specialiserade kurser om handläggning, företagsspecifik information om hur man kan använda pensioner som ett HR-verktyg, information till anställda om FTP – eller utbildningar som är helt anpassade för att passa ditt företags behov när det gäller innehåll, omfattning och längd.

Läs mer om våra skräddarsydda kurser.

Susanne Walldén
pensionsspecialist
08-508 913 56