Grundkurs om FTP pensionsekonomi

Kostnaden för tjänstepensioner är en stor del av företagets totala lönekostnad. Det är en kostnad som ibland kan vara svår att förutse, för den som inte är medveten om hur premier och förmåner hänger ihop.

I vår grundkurs om pensionsekonomi visar vi hur premierna för FTP 1 och FTP 2 bestäms och vad som händer med premierna vid exempelvis ett årsskifte eller vid lönejusteringar. Vi går också igenom hur en persons tidigare anställningar kan påverka premierna för FTP 2 och hur bonus och gratifikationer påverkar pensionskostnaderna olika inom FTP 1 och FTP 2.

Efter utbildningen ska deltagarna ha god kunskap om de olika delarna av FTP och förstå vikten av korrekt och tydlig rapportering av löner, bonusar och gratifikationer.

Målgrupp

Alla som arbetar med administration av löner och pensionspremier inom FTP-planen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om ekonomi är nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll.

Utbildningens längd

Halvdag

Plats

Stockholm

Pris

2 400 kr, inklusive förmiddagskaffe, lunch och dokumentation

Intresseanmälan

Kontakta Susanne Walldén
Telefon 08-508 913 56

Susanne Walldén
pensionsspecialist
08-508 913 56