Grundkurs om FTP tjänstepension

Alla som ska arbeta med pensionsfrågor behöver en grundläggande förståelse för hur det allmänna pensionssystemet fungerar och vilken stor roll tjänstepensionen spelar för de anställdas och deras familjers ekonomiska trygghet.

I vår grundkurs om tjänstepension går vi igenom både allmän pension och FTP-planen, med tyngdpunkten lagd på skillnaderna mellan FTP 1 och FTP 2 – både när det gäller förmånerna för de anställda och rapporteringskraven för arbetsgivare.

Efter genomgången kurs ska deltagarna dels förstå försäkringarnas omfattning, dels veta vart de ska vända sig för att få ytterligare information och hjälp.

Målgrupp

Alla som arbetar med FTP-planen i sitt arbete kommer i kontakt med pensionsfrågor, exempelvis linjechefer och anställda vid HR-avdelningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper är nödvändiga för den här kursen.

Utbildningens längd

Halvdag

Plats

Stockholm

Pris

2 100 kr plus moms, inklusive förmiddagskaffe och dokumentation

Intresseanmälan

Kontakta Susanne Walldén
Telefon 08-508 913 56

Susanne Walldén
pensionsspecialist
08-508 913 56