Skräddarsydda kurser

Det här är bara exempel på kuser som vi kan hålla på plats hos dig. Våra specialister kan skräddarsy utbildningar som exakt passar ditt företags sätt att arbeta med pensioner.

Grundkurs om FTP tjänstepension

Samma kurs som vi håller vid våra fasta kurstillfällen kan vi också hålla hos dig. Vi går igenom både allmän pension och tjänstepension, med tyngdpunkten lagd på FTP-planerna och anpassar innehållet efter förhållandena vid ert företag.

Grundkurs om FTP pensionsekonomi

Samma kurs som vi håller vid våra fasta kurstillfällen, men anpassad efter förhållandena vid ert företag. Med exempel hämtade från konkreta problem som deltagarna upplever i jobbet.

Information till anställda om FTP

Arbetsgivare har ett informationsansvar när det gäller FTP1 och FTP 2. Vi ger allmän information till alla anställda om den kollektivavtalade tjänstepension som gäller just dem, anpassad efter deltagarnas ålder, behov och frågeställningar.

Handläggning – konkret hanterande av aktuella pensionsplaner

Speciellt för er personal som arbetar med handläggning av pensioner informerar vi om vem som gör vad och hur man uppnår en smidig och effektiv kommunikation med hjälp av Skandikons e-tjänster.

Tidigare pensionering?

Allmän eller företagsspecifik information om möjligheter, fallgropar och kostnader när det gäller förtida pensionering som ett HR-verktyg. Vi går också igenom hus slutbetalning av FTP fungerar om den anställde själv vill gå i pension före 65 års ålder.

Företagsspecifika utbildningar

Helt skräddarsydda kurser som innehåller valfria delar av våra andra kurser enligt dina önskemål.

Kontakta oss för offert.