Ett fint resultat för Skandikon 2020

"De båda Skandikon-bolagen förbättrade sammantaget sitt resultat under 2020 till ett överskott på 6,5 miljoner kronor jämfört med en förlust på —34,9 miljoner kronor, framgår det av bolagens årsredovisningar för 2020."

Sak & Liv har uppmärksammat det fina arbete vi gjort under 2020 i en artikel om vårt resultat. Ni kan läsa hela artikeln här.

ppt_valc_tablet