Hantering av personuppgifter

Vår hantering av personuppgifter

För oss på Skandikon är det viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Vi arbetar därför aktivt med både organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att värna om din personliga integritet. Nedan beskriver vi Skandikons roll i behandlingen av dina personuppgifter, hur dina uppgifter hanteras samt dina rättigheter. 

Effektivitet__glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unsplash

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Skandikon är en pensionsadministratör. Vi hanterar därmed personuppgifter främst i egenskap av personuppgiftsbiträde åt våra kunder som utgörs av försäkringsgivare, arbetsgivare och företag. I rollen som personuppgiftsbiträde behandlar vi endast de personuppgifter som krävs för att fullgöra våra administrationsuppdrag gentemot respektive personuppgiftsansvarig kund. Exempel på personuppgifter som Skandikon behandlar inom dessa uppdrag är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och försäkringsnummer. Skandikon tillhandahåller även tjänsten ”Valcentralen” till försäkringsgivare och företag som i sin tur använder plattformen för att ge dig som individ:

  • information om de pensionsval som du har möjlighet att göra
  • överblick över de val som du har gjort
  • möjlighet att göra nya val och ändra gamla val

Vad är syftet med personuppgiftsbehandlingen?

Syftet med Skandikons behandling av personuppgifter är att förse de av våra kunder som är försäkringsgivare och arbetsgivare med den information de behöver för att på ett korrekt sätt fullgöra sina förpliktelser gentemot mot dig som försäkrad.

Hur samlas uppgifterna in?

De personuppgifter Skandikon behandlar hämtas främst in ifrån våra uppdragsgivare (försäkringsgivare, arbetsgivare och företag) samt våra uppdragsgivares kunder (dig som individ). I förekommande fall hämtas även uppgifter in ifrån andra pensionsadministratörer, adressleverantörer samt olika myndigheter för att säkerställa att dina uppgifter hålls aktuella.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

På uppdrag av våra kunder lämnar vi i förekommande fall uppgifter till arbetsgivare och till företag som behöver dem för att leverera adressuppdateringar, pensionsprognoser, hälsoprövningar och riskförsäkringar. Vi lämnar även uppgifter till myndigheter om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar. Skandikon för inte över dina uppgifter till länder utan för EU och EES (s.k. tredjeland).

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter enbart så länge som respektive personuppgiftsansvarig uppdragsgivare kräver eller den tid som krävs för att fullgöra våra administrationsåtaganden inom pension och försäkring. Vi kan dock i förekommande fall spara uppgifter längre om det är nödvändigt på grund av lagkrav eller av säkerhetsskäl.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi vill försäkra dig om att Skandikon behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Skandikon vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all den information vi behandlar skyddas ifrån obehöriga. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till dina uppgifter och hanteringen av dina uppgifter är strikt reglerad.

Dina rättigheter

Om du är kund hos något av de företag som vi agerar personuppgiftsbiträde åt har du rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag direkt ifrån det personuppgiftsansvariga företaget. Det är i huvudsak också det personuppgiftsansvariga företaget som du ska vända dig till för att begära rättelse av uppgifter, radering av uppgifter, begränsad behandling av uppgifter eller om du önskar göra övriga invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten för eventuella klagomål om hanteringen av dina personuppgifter. Om du är osäker på vem som är personuppgiftsansvarig för dig, hjälper vi dig gärna med denna information.

Dataskyddsombud

För att kontrollera att dataskyddsförordningen(GDPR) följs inom organisationen har Skandikon utsett ett Dataskyddsombud.

Cookies

En cookie är en textfil som sparas ned till din dator så att hemsidan kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort efter avslutat besök.

På vår webbplats används båda session cookies och permanenta cookies. Inga av dem sparar någon personlig information om dig (som till exempel e-postadress eller namn).

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kan det medföra att webbplatsen inte fungerar på bästa sätt.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771-580 000 eller Dataskyddsombudet via dataskydd@skandikon.se. Du kan även kontakta oss via post på adress: Skandikon 106 55 Stockholm