Godkänd ISAE Revision

Varje år genomgår Skandikon en ISAE 3402 revision. ISAE står för International Standards on Assurance Engagements. Revisionen genomförs av en oberoende revisor som granskar relevanta och överenskomna processer och procedurer hos Skandikon som utförs i egenskap av tjänsteleverantör.

2023 års revision inleddes med intervjuer på plats där revisorerna granskade belägg och bad om stickprov på att Skandikon genomför de kontroller som satts upp i verksamheten. Revisionen avslutades med en rapport som dokumenterar hur Skandikons system och organisatoriska kontroll fungerar och att de kontroller som införts är lämpliga och effektiva.

Vi är väldigt glada och stolta över det goda resultatet i årets rapport som är utan avvikelser och vi kommer nu att skicka ut den till våra kunder.