Niklas Eriksson blir ny VD på Skandikon

Niklas kommer närmast från en roll som IT-direktör på Trygg Hansa. Han tillträder tjänsten som VD på Skandikon den 17 maj 2021.

– Jag är mycket glad att kunna välkomna Niklas som ny VD på Skandikon. Niklas har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och arbete med strategiska frågor kring IT-utveckling och digitalisering. Jag ser Niklas breda erfarenhet och ledaregenskaper som mycket värdefulla för Skandikon och det uppdrag som vi har från vår ägare Skandia och våra kunder säger Maritha Lindberg, ordförande i Skandikon

Niklas är 44 år och har sedan 2010 haft olika ledarroller inom Codan/Trygg-Hansa-koncernen. Sedan 2015 har han ingått i Trygg-Hansas ledningsgrupp. Tidigare har Niklas bland annat arbetat som managementkonsult på Accenture och Occam Associates. Han har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en Jägmästarexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Niklas Eriksson

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetarna på Skandikon fortsätta att utveckla verksamheten. Att leverera administrationstjänster och system till kunder med förmånsbestämda tjänstepensionslösningar och till kunder som behöver valcentralstjänster inom tjänstepensionsområdet är ett mycket intressant och viktigt uppdrag

– Mats Victorin som varit interim-VD på Skandikon sedan januari 2020 kommer under försommaren att lämna över till Niklas. Jag vill passa på och rikta ett stort och varmt tack till Mats för hans insatser på Skandikon. Mats har genom sitt målinriktade arbete skapat stabilitet och på ett mycket bra sätt bidragit till att Skandikon utvecklat sitt arbete med effektivisering och digitalisering säger Maritha Lindberg.