Robotics – en del av Skandikons digitaliseringsresa

Vi har intervjuat vår kollega Mikael, en av våra RPA-utvecklare, som förklarar mer om arbetet han gör och hur det bidrar till vår digitaliseringsresa på Skandikon.

Vad är robotics och hur arbetar Skandikon med det?

Termen robotics använder vi för RPA vilket står för Robotics Process Automation och är ett digitalt verktyg för att utföra standardiserade processer som annars skulle genomföras manuellt.

Våra RPA-utvecklare arbetar nära den övriga verksamheten kring robotics. Verksamheterna analyserar vilka processer de vill gå vidare med och följer hela leveransmodellen som inkluderar analys, test och produktionssättning. Som ansvarig för utvecklingen av robotics på Skandikon tycker jag att det har gått väldigt bra.

Vilka fördelar ser du?

Det finns många fördelar med robotics och några vi har identifierat är att medarbetarnöjdheten har ökat, vi har minimerat riskerna, frigjort tid till verksamheten och roboten kan arbeta vid obekväma arbetstider. Denna automatisering frigör tid för medarbetare som kan utföra mer kreativa och stimulerande arbetsuppgifter.

Finns det utmaningar?

De finns förstås utmaningar med robotics och en av dem är när en organisation ska skala upp så krävs det en tydlig plan för att lyckas. Ju fler processer som robotiseras desto mer förvaltning behövs så det är viktigt att leveransmodellen leder till att processerna som produktionssätts är av rätt kvalité. En annan viktig utmaning är att skapa möjligheter för att processer ska kunna automatiseras och ett nära samarbete med övrig IT-utveckling krävs för att tekniken ska kunna användas optimalt och leverera maximal kundnytta.

Hur ser framtiden ut med robotics?

Framtiden för robotics ser väldigt ljus ut. Försäkringsbranschen har den senaste tiden gått mot en digitaliseringsresa där robotics kommer vara en viktig del. Vi på Skandikon har insett detta och därför har ledningen valt att satsa mer resurser för att fortsätta vår digitaliseringsstrategi att förenkla för våra kunder men även frigöra mer tid för verksamheten och minska riskerna inom bolaget.