Skandikon fokuserar - avyttrar stiftelseadministrationen

Skandikon Administration AB stärker sitt verksamhetsfokus ytterligare mot administration av förmånsbestämd tjänstepension och valcentralstjänster genom avyttring av stiftelseverksamheten. Den 14 december 2020 överlåtes stiftelseverksamheten till PRI Stiftelsetjänst AB.

Förändringen följer Skandikons strategi att fokusera på administration av förmånsbestämd tjänstepension och valcentralstjänster. Genom att leverera såväl systemstöd som administration specialiserad mot förmånsbestämda bestånd erbjuder Skandikon alla kunder kostnadseffektivitet och skalfördelar. Med mångårig erfarenhet och djup kompetens kan Skandikon säkerställa trygga migreringar för nya kunder. Stiftelseverksamheten har varit del av Skandikon Administration AB sedan 70-talet. Varefter Skandikon har vuxit inom administration av förmånsbestämda tjänstepensioner och valcentraltjänster så har stiftelseverksamheten blivit en allt mindre del av Skandikon. Bolaget tar nu steget fullt ut och fokuserar alla resurser mot kärnaffären.