SPP fortsätter samarbetet med Skandikon

SPP Pension och Försäkring AB (publ) har förlängt sitt avtal med Skandikon gällande IT-stöd och administration av förmånsbestämda försäkringar och valcentralstjänster. SPP är en del av norska Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

— Vi är glada att vi fortsätter vårt framgångsrika samarbete med Skandikon. Viktiga kriterier för beslutet har varit hög kvalitet och kompetens samt företagens gemensamma fokus på kostnadseffektivitet, digitalisering och hållbarhet, säger Jenny Rundbladh, VD SPP Pension & Försäkring AB.

Skandikon är en outsourcingpartner och systemleverantör inom komplexa tjänstepensionslösningar. Genom att många pensionsbolag samlar försäkringsbestånd i run-off hos Skandikon skapas synergier inom branschen avseende såväl kompetens som tekniska lösningar vilket möjliggör totalt sett lägre kostnader.

— Vi är stolta över att få förtroendet från SPP att fortsätta vårt långa samarbete och ser fram emot att stötta deras ambitiösa planer framöver, inte minst när det gäller att leverera en ledande digital kundupplevelse, säger Skandikons VD, Niklas Eriksson.