För dig som är arbetsgivare

Våra e-tjänster underlättar tjänstepensionsadministrationen för dig som är arbetsgivare

Skandikons E-tjänster

Om du som arbetsgivare tillhör ett avtalsområde som Skandikon administrerar, kan du som administratör logga in på våra e-tjänster. Där kan du rapportera lön, ändra anställningsstatus och hämta information för anställda på ditt företag.

Frågor och svar

Hur ändrar jag huvudadministratör?

Logga in och fyll i blanketten ”Anmälan e-tjänst för huvudadministratör” som ska användas vid ändring av huvudadministratör.

Hur ändrar jag användare till E-tjänsterna?

Det ändrar huvudadministratören i inloggat läge under ”Externa användare”.

Vad ska man tänka på vid rapportering av anställningsuppgifter av FTP 2?

Viktigt att tänka på vid rapportering av FTP 2 är att man anmäler inträde, avgång, löneändring m.m. till både Skandikon och Valcentralen. Till Skandikon för den förmånsbestämda delen och till Valcentralen för den premiebestämda delen, FTPK.