Vi är Skandikon

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom administration av förmånsbestämd tjänstepension och valcentralstjänster.

Skandikon är en oberoende tjänsteleverantör, som inte bedriver någon egen kapitalförvaltning. Vårt oberoende gör oss flexibla, både när det gäller vårt erbjudande och vilka vi samarbetar med.

Skandikons arbetssätt och verksamhetssystem är helt anpassade för att hantera tillstånds­pliktig verksamhet. Många av våra uppdragsgivare står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär i praktiken att även vår egen verksamhet står under denna tillsyn – och hanteras i enlighet med FFFS 2005:1.

Administration__AdobeStock_332098654

Våra kunder

Skandikon har ett långvarigt samarbete med många små och stora börsnoterade företag, försäkringsbolag, tjänstepensionsföreningar samt många andra privata, statliga och kommunala företag och organisationer. I dag är i stort sett alla sparförsäkringsgivare och kapitalförvaltare i Sverige kunder hos oss. Genom att vi har ekonomitjänster och aktuarietjänster samlade under ett tak får våra kunder en samlad bild av såväl skulder och tillgångar som solvens och lönsamhet.

Våra ägare

Skandikon är det gemensamma varumärket för Skandikon Administration AB och Skandikon Pensionsadministration AB och är dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidig.