Frågor & svar

För dig som är privatperson, läs mer här

Vad är FTP 2?

FTP 2 – Förmånsbestämd ålderspension

Försäkringsbranschens Tjänstepensionsplan, FTP, omfattar alla tjänstemän vars arbetsgivare är medlemmar i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO.

FTP består av två avdelningar: FTP 1 för anställda som är födda 1972 eller senare FTP 2 för anställda som är födda 1971 eller tidigare

Uppdelningen efter ålder är huvudregeln, men det finns undantag.

Du som tillhör FTP 2 har en förmånsbestämd ålderspension. Hur stor pension du får bestäms av din slutlön.

FTP 2 innehåller också en premiebestämd del, den kompletterande ålderspensionen FTPK. För den betalar din arbetsgivare en premie som år 2021 motsvarar 2,9 procent av din lön. Det är du som bestämmer hur de pengarna ska förvaltas och vilket försäkringsbolag som ska förvalta dem.

Du kan också använda en del av FTPK-premien till att ge din familj extra skydd om du skulle avlida.

Vad är BTP 2?

BTP 2 – Förmånsbestämd ålderspension

Bankernas tjänstepension, BTP, omfattar alla tjänstemän vars arbetsgivare är medlemmar i Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO.

BTP har två avdelningar, den äldre BTP 2 och den nyare BTP 1. Det är arbetsgivaren som bestämmer när och om företaget ska börja använda den nya pensionsplanen BTP 1. Även om du arbetar inom ett företag där BTP 1 har införts har du BTP 2 om du redan var anställd när BTP 1 infördes.

BTP 2 är till största delen en så kallad förmånsbestämd ålderspension. Det betyder att pensionens storlek bestäms av din slutlön.

BTP 2 innehåller också en del som du kan påverka själv, den kompletterande ålderspensionen BTPK. För den betalar din arbetsgivare en premie som motsvarar 2 procent av din lön. Det är du som bestämmer hur de pengarna ska förvaltas

Vad är SkandiaPlan 2?

Tjänstepension ger dig mer att leva för

SkandiaPlan 2 är en tjänstepensionsplan för anställda hos företag som inte har kollektivavtal, men som ändå vill ge sina anställda samma trygghet som pensionsplanen ITP 2. Som all tjänstepension är SkandiaPlan 2 ett komplement till den allmänna pensionen och kan ge dig en hel del mer att leva för när du blir pensionär.

Den ålderspension du får genom SkandiaPlan 2 består av två delar:

  • Förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionens storlek bestäms av den lön du har när du går i pension.
  • Premiebestämd pension, ”ITPK”. För den betalar din arbetsgivare en premie som motsvarar 2 procent av din lön. Det är du som bestämmer hur de pengarna ska förvaltas.

Du kan också använda en del av ”ITPK”-premien till att ge din familj extra försäkringsskydd.

Var kan jag få information om hela min pension?

Eftersom du får din pension från flera håll – allmän pension från staten, tjänstepension från nuvarande och kanske tidigare jobb, plus eventuella privata pensionsförsäkringar – kan det vara svårt att på egen hand skaffa sig en samlad bild av sin pension. Därför samarbetar Skandikon och mängder pensionsbolag i Sverige med staten, i pensionsportalen www.minpension.se. Där kan du som har tjänat in pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser.

Hur gör jag för att få min pension utbetalad?

Har du t.ex. FTP 2, SkandiaPlan 2 eller BTP 2 försäkring som Skandikon administrerar kommer du få blanketten ”Uppgifter för utbetalning av ålderspension” från oss innan du fyller 65 – där kan du antingen välja att skjuta upp din pensionsutbetalning eller välja att ta ut din pension och fylla i kontonummer, skatteavdrag m.m.

Hur gör jag för att ändra kontonummer för utbetalning av min pension?

Har du t.ex. FTP 2, SkandiaPlan 2 eller BTP 2 försäkring som Skandikon betalar ut ska du maila oss för att få blankett för kontoändring som du ska fylla i och skicka till Skandikon. Har du KAP-KL/AKAP-KL försäkring som Skandikon betalar ut på uppdrag av Skandia – ska du kontakta Skandia Offentlig affär för kontoändring eller ändring av skatt.

Varför kan jag inte logga in på valcentralen.se?

Det kan bero på att din arbetsgivare har avtal med annan valcentral angående tjänstepension. Kontakta din arbetsgivare och fråga vilken valcentral som de anlitar.

För dig som är arbetsgivare

Hur ändrar jag huvudadministratör?

Logga in och fyll i blanketten ”Anmälan e-tjänst för huvudadministratör” som ska användas vid ändring av huvudadministratör.

Hur ändrar jag användare till E-tjänsterna?

Det ändrar huvudadministratören i inloggat läge under ”Externa användare”.

Vad ska man tänka på vid rapportering av anställningsuppgifter av FTP 2?

Viktigt att tänka på vid rapportering av FTP 2 är att man anmäler inträde, avgång, löneändring m.m. till både Skandikon och Valcentralen. Till Skandikon för den förmånsbestämda delen och till Valcentralen för den premiebestämda delen, FTPK.