Välkommen att kontakta oss på Skandikon

Box 14    
101 20  Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90C, 6 tr, Stockholm
Telefon: 0771-580 000

Stiftelseadministration: 0771-390 170
E-post: stiftelse@skandikon.se 

Vd

Lars Carlsson
08-508 913 17

Försäkringsadministration

Fredrik Notini
08-508 913 11

Aktuarie, skuld och kostnad

Camilla Hiertner
08-508 913 29

Ekonomi och stiftelseadministration

Katarina Lundquist
08-508 913 70

Informationssäkerhet

Daniel Levander
072-506 27 77