Kundservice

Skandikon administrerar flera olika pensionsavtal på uppdrag av arbetsgivare, försäkringsgivare och organisationer. Dessutom driver vi tjänsten Valcentralen, där de försäkrade inom flera tjänstepensionsområden kan göra sina pensionsval.

Vår kundservice är öppen vardagar 09:00–12:00 och 13:00-16:00.

SEB Pension och Försäkring
På uppdrag av SEB Pension och Försäkring administrerar Skandikon de fribrev enligt FTP-planen som innehas av tidigare anställda vid Trygg-Hansa.
Telefon: 08-508 913 80

SH Pension
Skandikon administrerar FTP och frivillig ITP för anställda och tidigare anställda vid SH Pension.
Telefon: 0771-930 000

Skandia
Skandikon administrerar flera olika pensionsplaner där Skandia är försäkringsgivare: FTP, BTP, ITP-S, ITP-Tele och SkandiaPlan 2.
Telefon: 0771-540 000

Valcentralen
På Valcentralen kan försäkrade göra sina tjänstepensionsval om de tillhör något av kollektivavtalsområdena AKAP-KL, KAP-KL, BTP 1, BTP 2, FTP 1, FTP 2, ITP-S, ITP-Tele, PPA 07 eller PPA13 – eller om de är försäkrade enligt  pensionsplanerna Frivillig BTP, Frivillig FTP, Frivillig ITP 1, Frivillig ITP eller SkandiaPlan 2.
Telefon: 0771-444 400

Skandia ITP2 för arkitektföretag
Skandikon sköter Försäkringsadministrationen åt Skandia ITP2 arkitektföretag
Telefon: 08 545 04 800

FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa
Från och med 1 maj 2022 hanterar PRI ärenden gällande FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa. För mer information och kontaktuppgifter: https://www.pri.se/ftp

Postadress: Skandikon, 106 55 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensgatan 86, Stockholm
Växel: 0771-580 000