För dig som är försäkringsgivare

Vi effektiviserar och förenklar er pensionsadministration

Tjänster

Stora försäkringsbolag, mindre pensionskassor, företag med egna pensionsplaner eller avtalsområden som behöver en valcentral. Skandikon har kunder av olika storlek och med skiftande behov, alla har det gemensamt att de ställer stora krav på att de administrativa processerna ska vara enkla, effektiva och kvalitetssäkrade. Nedan hittar hittar du mer information om våra tjänster: