Vision, Affärsidé och Värdegrund

Vår Vision

Skandikon är den självklara outsourcingpartnern för försäkringsgivare och arbetsgivare gällande administration av tjänstepensioner.

Vår Affärsidé

Vi erbjuder automatiserad, kostnadseffektiv och säker hantering av administrativa flöden för tjänstepensioner. Vi är en proaktiv affärspartner som skapar förutsättningar för förenklad hantering, förhöjd kvalitet och sänkta risker. Vi gör det genom att kombinera ett modernt systemstöd med effektiva processer, expertkompetens och hög servicenivå.

Vision_Mal__dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash

Vår Värdegrund

En förflyttning mot någonting nytt börjar med oss själva. För att säkerställa nya resultat behöver vi agera professionellt och tänka annorlunda. Vi vill skapa en stark företagskultur genom att bygga team med människor som har olika kompetenser och personligheter, men som delar samma värdegrund. Vår värdegrund ska vara vår ledstjärna i allt vi gör, hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till varandra och våra kunder. Den vägleder oss att fatta rätt beslut för att ta oss närmare vår vision och den inspirerar oss att nå bättre resultat än andra. Vår värdegrund ska genomsyra allt vi gör och följa som en röd tråd genom hela vår styrning ner till uppföljning per individ. Ledord för oss som medarbetare:

Vi tar Ansvar

  • Det börjar med mig
  • Jag beaktar affärsmässighet

Vi ser Möjligheter

  • Jag är positiv till innovation och ständiga förbättringar
  • Jag bidrar och delar med mig av min kompetens

Vi når framgång Tillsammans

  • Jag tänker Vi – inte Dem
  • Jag tänker helhet