Administration

Om ni vill fokusera mer på er kärnverksamhet, kan vi ta hand om er pensionsadministration. Skandikon har många års erfarenhet av att administrera förmånsbestämda pensionsplaner. Till skillnad från många aktörer så behåller vi och växer kompetensen för de förmånsbestämda pensionsplanerna.

Idag administrerar vi följande planer åt våra kunder: FTP 2, ITP 2, BTP 2, SkandiaPlan 2 och Frivilliga förmånsbestämda planer. Vårt kunnande finns inbyggt i våra processer och i vårt systemstöd VERA som hanterar informationsflödet och alla administrativa tjänster – inklusive våra e-tjänster.

Administration__AdobeStock_251382960

Försäkringsadministrativa tjänster

Vi har den erfarenhet och de resurser som krävs för att sköta samtliga administrativa uppgifter som förekommer hos er som försäkringsgivare. Från att samordna faktureringen, handlägga alla typer av pensionsrelaterade försäkringsärenden, till att säkerställa pensionsutbetalning till era försäkrade.

Utöver det kan vi säkerställa att er ekonomiavdelning får den informationen som behövs för er bokföring och att rätt underlag skickas till exempelvis Skatteverket.

Om vi sköter er administration kan vi säkerställa att era aktuarier får rätt information att arbeta med. Genom VERA:s rapportmotor kan vi skapa anpassade automatiserade rapporter, beräkningar och skicka data på ett sätt som passar din aktuarieavdelning.

Kundservicetjänster

Vi ser till att försäkringstagare och försäkrade får bra service, snabba svar och trevligt bemötande när de har frågor om sina pensionslösningar. Och om du vill sköter vi skaderegleringen med samma höga ambitionsnivå. I kundservicen ingår också e-tjänster för både arbetsgivare och anställda. Arbetsgivare kan rapportera, hantera ändringar och hämta information. Anställda kan se sina försäkringar och hämta aktuella försäkringsbesked.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra administrationstjänster, vänligen kontakta vårt affärsteam: affarsteam@skandikon.se