Systemstöd

Nu kan du ge dina egna administratörer och handläggare tillgång till VERA (Väldigt, Enkel, Rationell, Administration) – Skandikons moderna och flexibla system för pensionsadministration. VERA är skapat för att göra det enkelt att överblicka och hantera pensionsåtaganden, samtidigt som de försäkrade får tydlig information om sin pension.

VERA används enkelt via ett webbaserat gränssnitt från era egna arbetsplatser. Skandikon sköter drift och underhåll, uppdateringar och backuper, anpassningar och kvalitetskontroller. Dessutom ger vi kvalificerad support när det behövs.

VERA är uppdelat i flera olika delsystem där ert företag kan välja vilka ni har användning för.

Utveckling__ilyuza-mingazova-HaTIYO87qWQ-unsplash

VERA Pensionsadministration

Funktioner för administration av arbetsgivare, samt passiva och aktiva medlemmar.

VERA Premieförmedling

Funktioner för förmedling av kompletteringspensionspremier till liv- och fondbolag.

VERA Premiefakturering 

Funktioner för fakturering med retroaktiv hantering av premier och ränteberäkning.

VERA Aktuarie

Funktioner för aktuariella beräkningar och rapporter.

VERA Utbetalning

Funktioner för administration och utbetalning av pensioner.

E-tjänster för arbetsgivare och försäkrade

Webbapplikation där arbetsgivare själva kan rapportera, hantera ändringar och hämta information. Anställda kan se sina försäkringar och hämta aktuella försäkringsbesked.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra systemstödstjänster, vänligen kontakta vårt affärsteam: affarsteam@skandikon.se