Valcentraltjänster

Nu kan ni säkerställa att era försäkrade kan göra smidiga tjänstepensionsval och få god service. Skandikon erbjuder en oberoende valcentral med medföljande administration för stora och små pensionsavtal. Idag hanterar vi ett flertal olika kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella avtal: AKAP-KL, KAP-KL, BTP 1, BTP 2, FTP 1, FTP 2, 3P, PPA 13, PPA 07, Frivillig BTP, FTP, ITP - förmånsbestämd, ITP - premiebestämd, Skandiaplan 2, ITP-Tele och ITP-S.

ppt_valc_tablet

Skandikons Valcentral

Valcentralen.se är den webbplats Skandikon erbjuder där den försäkrade loggar in och väljer de livbolag som ert avtalsområde har handlat upp. De kan också hitta information om valen och hur exempelvis deras fördelning ser ut.

Arbetsgivare till den försäkrade loggar in på våra e-tjänster och rapporterar lön, ändrar anställningsstatus och hämtar information för anställda.

Valcentralen samordnar faktureringen och förmedlar premierna till de valda livbolagen.

Vi ser till att försäkringstagare och försäkrade får bra service, snabba svar och trevligt bemötande när de har frågor om sina val.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra valcentralstjänster, vänligen kontakta vårt affärsteam: affarsteam@skandikon.se